Vrienden van het Kruiswegpark

De stichting Kruiswegpark zet zich o.a. in voor het behoud van het kruiswegpark. Het zal niemand verbazen, dat het onderhouden van de kunstwerken, de gebouwtjes, de nissen voor de schilderijen en de flora zeer veel geld kost.
 
Dit kunnen zij niet alleen daarom is het stichtingsbestuur zeer blij met de Vrienden van het Kruiswegpark, die bereid zijn door middel van een jaarlijkse donatie het bestuur bij te staan. Wilt u zich aanmelden als vriend van het kruiswegpark vul dan onderstaand formulier in. Ook kunt u ons helpen met een èènmalige storting op onze bankrekening NL32 RABO 0134728793 of via een akte opgesteld door een notaris.
 
Overigens is de stichting Kruiswegpark door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dat houdt in dat donaties aftrekbaar zijn voor de fiscus.
 

Ja, ik wil Vriend van het Kruiswegpark worden.

 
Ik wil u jaarlijks ondersteunen door een bijdrage van:
 
€ 10,00 - € 20,00 - € 30,00 - € 40,00 - € 50,00 - € 100,00 of een ander door uzelf te bepalen bedrag. U kunt uw jaarlijkse donatie overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0134728793 o.v.v. ‘Vriend van het Kruiswegpark’. Desgewenst ontvangt u hiervan een nota.