Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het Kruiswegpark is een boek verschenen. Het boek kost € 10,00. Verzendkosten bedragen binnen Roermond € 2,00 en buiten Roermond € 4,00.
 
Bestellen kan door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL32 RABO 0134728793 o.v.v. boek "Het Kruiswegpark". Na ontvangst van betaling sturen wij u het boek per omgaande toe.
 
Gelieve onderstaande gegevens in te vullen voor een correcte bezorging.